Kopš 1998.gada humanitāro un eksakto mācību centrs „Raiter” nodrošina kvalitatīvu svešvalodu apmācību pieaugušajiem (t.sk. korporatīvajiem klientiem) un skolēniem, kā arī konsultē un palīdz skolēniem sagatavoties arī eksakto mācību priekšemtu apguvē ikdienā, kontroldarbiem, valsts ieskaitēm, skolas noteiktajiem pārcelšanas eksāmeniem un centralizētajiem eksāmeniem.

Visiem interesentiem piedāvajam apgūt angļu, latviešu, krievu, zviedru, vācu valodu, kā arī citas svešvalodas.

Visu klašu skolēniem, kā arī citiem interesentiem piedāvājam konsultācijas matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, biznesa pamatos, vēsturē, filozofijā, dabas zinībās, latviešu valodā, angļu, krievu, zviedru, vācu valodā, kā arī citās svešvalodās.

Mūsu mācību centrs sagatavo skolēnus (6., 9. un 12. klases skolēni) un citus interesentus centralizētajiem eksāmeniem, valsts ieskaitēm, skolas (vispārējās vidējās izglītības iestādes un profesionālās vidējās izglītības iestādes) noteiktajiem pārcelšanas eksāmeniem, pēceksāmeniem un iestājeksāmeniem augstskolās visos mācību priekšmetos.

Mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt mūsu klientiem apgūt svešvalodas un pilnveidot jau esošās svešvalodu zināšanas. Savukārt skolēniem un studentiem vēlamies palīdzēt sekmīgi pabeigt mācību gadu un veiksmīgi turpināt tālāku izglītības iegūšanu!

Papildu informācija pa tālruni vai e-pastu (skat. Kontakti).

 

Mācību centrs ikvienam !

©2013 Raiter